Zvolení zástupcovia ľudí Sören Wandmacher

Gemeinderat v Nordstemmen


Sören Wandmacher
Politický večierok: CDU
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz