Λαϊκή εκπρόσωπος Sabine Stein-Hoberg

Γνωμοδότηση για την αναφορά Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!

Bündnis 90/Die Grünen, τελευταία επεξεργασία στο 12/03/2021

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Ich befürworte die Einrichtung einer Schutzzone bzw. eines Biotopverbunds rund um den Klingenweiher, lehne jede weitere Flächenversiegelung ab, angesichts der Tatsache, dass auch in Bayern schon 50% der Arten zu verschwinden drohen und unterstütze den Antrag auch, wenn sich nicht genügend andere Vertreter:innen anschließen.

Sabine Stein-Hoberg
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bündnis 90/Die Grünen
Νέες εκλογές: 2026
Αξίωμα: Stadträtin
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα