Zástupca ľudu Sabine Stein-Hoberg

Stanovisko k petícii Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!

Bündnis 90/Die Grünen, naposledy upravené 12. 03. 2021

Súhlasím / prevažne súhlasím .
Podporujem žiadosť v Parlamente, ak je dosť ďalších zástupcov.
Som za verejné vypočutie v technickom výbore.
Som za verejné vypočutie v Parlamente / plenárnom zasadnutí.

Ich befürworte die Einrichtung einer Schutzzone bzw. eines Biotopverbunds rund um den Klingenweiher, lehne jede weitere Flächenversiegelung ab, angesichts der Tatsache, dass auch in Bayern schon 50% der Arten zu verschwinden drohen und unterstütze den Antrag auch, wenn sich nicht genügend andere Vertreter:innen anschließen.

Sabine Stein-Hoberg
Politický večierok: Bündnis 90/Die Grünen
zlomok: Bündnis 90/Die Grünen
Nové voľby: 2026
funkcia: Stadträtin
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz