Εκλεγμένος επρόσωπος Sebastian Schlüsselburg

Abgeordnetenhaus von Berlin

Sebastian Schlüsselburg
κόμμα: DIE LINKE
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE
Εκλεγμένος (η) την: 18.09.2016
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Wahlkreis (Lichtenberg 4)
Αξίωμα: Fraktion (Rechtspolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Sebastian Schlüsselburg
Ιστοσελίδα: http://www.sebastian-schluesselburg.de
Twitter: https://twitter.com/schluesselburg
Facebook: https://www.facebook.com/sebastian.schluesselburg
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition