Λαϊκή εκπρόσωπος Sieglinde Spangler

Gemeinderat σε Deuerling - Έχει παραιτηθεί

    Γνωμοδότηση για την αναφορά pro – Baugebiet Deuerling "Am Haslach“ Planquartier 4

    τελευταία έκδοση 15.08.2017

    Καμία επίσημη δήλωση.
    ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

    Da bisher der gesamte Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans befürwortet hat, ebenso für alle anfallenden Probleme, wie Beschwerden von Bürgern, Anregungen von Behörden und alles was mit dem Baugebiet am Haslach Lösungen gesucht hat, befürworte ich eine Anhörung im gesamten Plenum.


Sieglinde Spangler - Έχει παραιτηθεί
εκλογή: 2026
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Sieglinde Spangler

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα