Zástupca ľudu Simone Leuthold-Haverkamp

Rat der Stadt v Bergkamen


Simone Leuthold-Haverkamp
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International