Zvolení zástupcovia ľudí Stefan Hiller

Stanovisko k petícii Realschule und Grundschule Südbrookmerland

SPD, naposledy upravené 03. 03. 2020

Skupinové rozhodnutie, uverejnené Jann Peters . Základ rozhodnutia je založený na rozhodnutí SPD parlamentnej skupiny
Odmietam .

Ich schließe mich den Ausführungen von SPD Fraktionsvorsitzenden Stefan Kleinert voll und ganz an. Jann Peters SPD Ratsmitglied und Ortsvorsteher von Wiegboldsbur

Stefan Hiller
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Nové voľby: 2021
funkcia: Gruppenmitglied
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz