Λαϊκή εκπρόσωπος Stephanie Schury

Γνωμοδότηση για την αναφορά RAUSSENS CALLING!!! SAVE UNTEN!!! - Erhalt des Club Unten Kassel

Die Linke τελευταία επεξεργασία στο 31/05/2016

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Kassel - Stadt der Jugend
Dieses selbst gesetzte Motto muss endlich umgesetzt werden. Die Stadt muss verhindern, dass weiter Sub- und Jugendkultur aus der Stadt verschwindet.
Das Haus ist geschlossen, die Salzmann eine Ruine, ... Es ist an der Zeit, dass die Stadt eingreift und prüft, ob nicht geeignete Objekte der Stadt an Vereine und Initiativen vergeben werden können, um dort voll finanzierte autonom verwaltete Räume für Sub- und Jugendkultur entstehen zu lassen. Junge Menschen in der Stadt brauchen Räume in denen sie sich entfalten können.
Dazu gehören auch Clubs wie das unten, dass neben dem kommerziellen Mainstream Raum bietet, Freizeit zu gestalten.

Für eine Kultur von Unten.

Stephanie Schury
κόμμα: Die Linke
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα