Zástupca ľudu Sylvia Köbler-Gross

Stadtrat v Mainz


Sylvia Köbler-Gross
Politický večierok: Grüne
zlomok: Grüne
Nové voľby: 2024
funkcia:
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz