Zástupca ľudu Teresa Vegas Condines

Bezirksvertretung Ehrenfeld


Teresa Vegas Condines
Politický večierok: Grüne
zlomok: Grüne
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International