förtroendevald Theodor Kersting

Stadtrat i Rees


Theodor Kersting
parti: CDU
Nästa val: 2020
Valdistrikt : Bitte auswählen ...
Position: (Haldern)
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International