Εκλεγμένος επρόσωπος Thilo Schreiber

Kreistag σε Landkreis Böblingen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt des Sulzbachsees ohne jegliche bauliche Veränderungen

  CDU, τελευταία έκδοση 27.05.2021

    Απέχω.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Sehr geehrte Damen und Herren,
  es wird von Ihnen bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine verbindliche Stellungnahme von den einzelnen Kreisräten eingefordert, obwohl ein abschließender Meinungaustausch in den Fraktionen sowie eine öffentliche Debatte hierüber im Fachausschuss und abschließend im Kreistag noch gar nicht stattgefunden hat. Dies bleibt ergebnisoffen abzuwarten.und solange werde ich mich definitiv nicht festlegen.
  Ich habe die Sachlage jedoch bereits selbst Vorort in Augenschein genommen und neige als "ersten Eindruck" zu einer eher ablehnenden Haltung gegenüber dem vorgeschlagenem Vorhaben des Landkreises.

  Mit freundlcihen Grüßen
  Thilo Schreiber
  Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion
  Schönbuchstr. 23
  71154 Nufringen


Thilo Schreiber
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Kreisrat Schriftführer
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα