Εκλεγμένος επρόσωπος Thomas Gerster

Stadtrat σε Μάιντς

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Baggersee für Mainz

    CDU
    πρόσφατα γραμμένο σε 25.08.2020
    Καμία απάντηση


Thomas Gerster
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2024
Αξίωμα:
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα