representative Thomas Ries

Kreistag in Kreis Nordfriesland


Thomas Ries
Party: SSW
Faction: SSW
Next elections: 2018