Εκλεγμένος επρόσωπος Thomas Schuster

Stadtrat σε Geseke

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!

  Bündnis 90 | Die Grünen, τελευταία έκδοση 09.04.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Beatrice Paulsen. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας Bündnis 90 | Die Grünen
    Απέχω.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Bündnis 90 / Die Grünen- Stellungnahme zur Grundschulsituation in Geseke
  Zielsetzung unserer Überlegungen war von Beginn an die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags an die Kommune, für alle Kinder in der Stadt gleiche Lernbedingungen zu schaffen und die bisher unterschiedlichen Klassengrößen anzugleichen. Eine Möglichkeit dafür - wenn gleich nicht die Einzige - ist die Reduzierung von 3 auf 2 Grundschulstandorte. Die pädagogischen und wirtschaftlichen Gründe
  - auch genau in dieser Reihenfolge - haben wir in der Sitzung des Schulausschusses am 18.3.21 benannt. Sie sind im Protokoll dieser Sitzung nachzulesen. Zwei dreizügige Grundschulen bieten den Vorteil von Synergieeffekten und der Bereitstellung eines größeren Angebots. Zudem haben dreizügige

  Περισσότερα


Thomas Schuster
κόμμα: Bündnis 90 | Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bündnis 90 | Die Grünen
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα