Εκλεγμένος επρόσωπος Thorsten Hansen

Γνωμοδότηση για την αναφορά Stadtwaldhaus muss während einer Sanierung geöffnet bleiben

Bündnis´90/Die Grünen, τελευταία επεξεργασία στο 23/05/2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας Bündnis´90/Die Grünen
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Ich kann die derzeitige Diskussion und auch die Petition nicht nachvollziehen, es macht wenig Sinn, wilde Spekulationen über eine Schließung des Hauses in die Welt zu setzen, wenn weder aktuelle Zahlen zu den Kosten noch ein realisierbares Sanierungskonzept des noch zu bestimmenden Generalplaners vorliegen.

Die Einstellung des gastronomischen Betriebs über einen längeren Zeitraum hinweg empfinde ich auch als sehr problematisch. Der Pächter wäre gezwungen, selbst langjährigen, bewährten Angestellten zu kündigen, die sich dann andere Arbeitsstellen suchen müssten. Das wiederum käme einer Komplettaufgabe des Betriebs gleich. Das Stadtwaldhaus ist ein Juwel und soll erhalten bleiben.

Dennoch ist es mehr als unseriös und verantwortungslos, jetzt schon Versprechen zur Aufrechterhaltung des Betriebs abzugeben, wenn die dadurch entstehenden Kosten völlig unbekannt seien.

Deshalb drängen wir Grünen auf eine Beschleunigung des Prozesses. Auch wenn die Regularien der europaweiten Ausschreibung eingehalten werden müssen, muss alles daran gesetzt werden, so rasch wie nur irgend möglich einen Generalplaner für die Sanierung des Stadtwaldhauses zu bestimmen. Nur so kann Klarheit über den tatsächlichen Sanierungsumfang und Planungssicherheit für den Pächter und seine Mitarbeiter*innen geschaffen werden.

Thorsten Hansen
κόμμα: Bündnis´90/Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bündnis´90/Die Grünen
Νέες εκλογές: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα