Εκλεγμένος επρόσωπος Thorsten Redlin

Stadtverordnetenversammlung σε Ginsheim-Gustavsburg

  Γνωμοδότηση για την αναφορά STOP! Unsinn Ortsumgehungsstraße Ginsheim!

  SPD, τελευταία έκδοση 29.12.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Zu hohe Kosten diese werden zum Teil innerhalb von 15 Jahren vom Land getragen, aber die Zinsbelastung würde die Stadt in vollem Umfang tragen.
  Außerdem sind die Zahlen der Verkehrsbelastung rückläufig im Gegensatz zur letzten Prognose.
  Entlastet wird hier keiner, es wird eher mehr Verkehr in die Stadt gezogen, durch die jetzt schon sehr vollen Autobahnen wird diese mit großer Wahrscheinlichkeit als Schleichweg genutzt werden.


Thorsten Redlin
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Stadtverordneter
Ιστοσελίδα: https://www.gigu.de/sv_ginsheim_gustavsburg/de/Stadt%20&%20Rathaus/Politik%20&%20Organe/Stadtverordnetenversammlung/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα