Εκλεγμένος επρόσωπος Tillmann Weber

Stadtverordnetenversammlung σε Μπαντ Νάουχαϊμ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet den Sprudelhof

  FDP, τελευταία έκδοση 21.08.2018

    Διαφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Mit Verwunderung habe ich die ausufernde Diskussion rund um die angestrebte Wohnbebauung an der Ludwigstraße während der parlamentarischen Sommerpause erlebt. Bei allem Verständnis für die partikularen Interessen der Mitglieder der Bürgerinitiative plädiere ich für eine Verschiebung der Debatte auf einen Zeitpunkt, wenn die Verwaltung prüffähige Vorlagen erarbeitet hat. Erst dann kann überhaupt auf einer legitimen Grundlage diskutiert und entschieden werden.

  Nicht ohne Grund hat der Grundsatzbeschluss, in welchem die Wohnbebauung als Teil des Gesamtkonzepts vorgesehen ist, eine so deutliche Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung gefunden. Nach Jahren des Stillstands für die weitere Entwicklung des Sprudelhofes ist mit dem Hölzinger-Entwurf

  Περισσότερα


Tillmann Weber
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition