Εκλεγμένος επρόσωπος Torsten Hauwetter

Ratsversammlung σε Pinneberg

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Schulsanierung jetzt!

    CDU
    γραμμένο στις 04.02.2017
    Καμία απάντηση


Torsten Hauwetter
κόμμα: CDU
εκλογή: 2023
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition