Εκλεγμένος επρόσωπος Torsten Steinke

Rat der Stadt σε Ντούισμπουργκ

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Neuwahlen für das DOC

    SPD
    πρόσφατα γραμμένο σε 26.10.2017
    Καμία απάντηση


Torsten Steinke
κόμμα: SPD
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition