Λαϊκή εκπρόσωπος Ursula Ehren

Kreistag σε Rheinisch-Bergischer Kreis

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Polizeiwache für Wermelskirchen

    BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
    πρόσφατα γραμμένο σε 01.11.2018
    Καμία απάντηση


Ursula Ehren
κόμμα: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Κοινοβουλευτική ομάδα: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα