Εκλεγμένος επρόσωπος Vincent Kokert

Κοινοβούλιο: σε Mecklenburgische Seenplatte

Vincent Kokert
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Vincent Kokert
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα