përfaqësues Volker Mosblech

Rat der Stadt Duisburg


Volker Mosblech
parti : CDU
zgjedhjet e ardhshme : 2020
rol: Bürgermeister
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani