Εκλεγμένος επρόσωπος Volker Schmitt

Verbandsgemeinderat σε Zweibrücken-Land

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt der Grundschule Bottenbach

    FDP
    πρόσφατα γραμμένο σε 04.08.2020
    Καμία απάντηση


Volker Schmitt
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzender
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition