förtroendevald Volker Schmitt

Verbandsgemeinderat i Zweibrücken-Land


Volker Schmitt
parti: FDP
Grupp: FDP
Nästa val: 2024
Position: Fraktionsvorsitzender
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International