Εκλεγμένος επρόσωπος Werner Nuber

Gemeinderat σε Φρίντριχσχαφεν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Appell: Neues Aufleben Friedrichshafen

  SPD τελευταία έκδοση 08.10.2019

    Καμία επίσημη δήλωση.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Es ist einfach bestens, wenn sich BürgerInnen unserer Stadt mit Ideen und im Umsetzen dieser Ideen aktiv einbringen! Vielen Dank hierfür! Der zuständige Fachausschuss wird sich gerne von diesen Ideen und Überlegungen anregen lassen und da unterstützen, wo Unterstützung nötig und möglich ist.
  Zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt gilt es neben der Weiterentwicklung der vielfältigen Events mit Begrünung, Kunst, Aktionen, Fassadengestaltung, etc. eine sukzessive ‚Verschönerung‘ der Plätze und Straßen hinzubekommen.
  Hierzu werden viele produktiven gesellschaftlichen Kräfte der Stadt, inklusive investivem Kulturmanagement mit Ideenwettbewerben benötigt, ebenso aber auch eine aufgeschlossene Nachbar- und Bürgerschaft. Die Vielfalt des Einzelhandels soll städtischerseits gefördert werden, das alte Zollamt durch einen Neubau, bei dem die Möglichkeiten großräumiger Stadtgestaltung umgesetzt werden, ersetzt werden.


Werner Nuber
κόμμα: SPD
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Gemeinderat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα