Εκλεγμένος επρόσωπος Wilfried Dölker

Kreistag σε Landkreis Böblingen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt des Sulzbachsees ohne jegliche bauliche Veränderungen

  Freie Wähler, τελευταία έκδοση 13.05.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Thomas Sprißler. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας Freie Wähler
    Απέχω.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Als Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler im Kreistag darf ich Ihnen nachfolgende Stellungnahme unserer Fraktion abgeben:

  Zur Idee einer freizeittouristischen Aufwertung des Hochwasserrückhaltebeckens Sulzbach gibt es derzeit noch keine konkreten Planungen. Es existieren bisher lediglich Gedanken und Planskizzen des Landratsamtes, und die darauf basierende Online-Bürgerbeteiligung, welche sehr differenzierte Rückmeldungen einbrachte.
  Fakt ist, dass die Kreisgremien mit dem Thema noch gar nicht befasst wurden, das möchten wir ausdrücklich festhalten!

  Für uns als Fraktion der Freien Wähler ist eines klar: zunächst und in erster Linie sind die angrenzenden Städte und Gemeinden am Zug. Deren klare Positionierung wäre und ist eine zwingende Voraussetzung

  Περισσότερα


Wilfried Dölker
κόμμα: Freie Wähler
Κοινοβουλευτική ομάδα: Freie Wähler
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Kreisrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα