Zvolení zástupcovia ľudí Wilfried Pollmann

Rat der Stadt v Salzgitter


Wilfried Pollmann
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD-Ratsfraktion
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz