изборни длъжности Wolfgang Maelger

Stadtverwaltung в / след Kehl


Fraktionssprecher Wolfgang Maelger
страна : Grüne
фракция: Grüne
избори: 2024
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега