volení zástupci Wolfgang Maelger

Stadtverwaltung v Kehl


Fraktionssprecher Wolfgang Maelger
Strana: Grüne
skupina : Grüne
volební : 2024
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní