Petitions-ABC

Opret forbindelse med openPetition

Publikationer og materiale

  • Andragende Atlas 2018/19 (PDF)
  • Papir: Andragender som værktøj til offentlig tærskelværdi for deltagelse (PDF)
  • Årlig rapport og gennemsigtighed (PDF)
  • Stillingspapirer Petitionsrecht (PDF)
  • Master speciale online deltagelse (PDF)

igangværende samlinger

Hjælp med til at styrke borgerdeltagelse. Vi ønsker at gøre dine bekymringer hørt, mens du forbliver uafhængig.

Fremme nu