Petitions-ABC

Anslut med openPetition

Publikationer och material

  • Framställning Atlas 2018/19 (PDF)
  • Papper: Framställningar som ett verktyg för allmänhetens deltagande med låg tröskel (PDF)
  • Årlig och öppenhetsrapport (PDF)
  • Positionshandlingar Petitionsrecht (PDF)
  • Masteruppsats online deltagande (PDF)

pågående samlingar

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Marknadsför nu