Impressum

openPetition gemeinnützige GmbH - Platforma za građanske inicijative, peticije i kampanje

 • openPetition gGmbH
  Greifswalder Str. 4
  10405 Berlin
 • Direktor: Jörg Mitzlaff
 • trgovački registar: HRB 144054 - Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
 • PDV ID: DE284395718

Odgovorni za sadržaj

 • Po zakonu § 10 Telemediengesetz, za sadržaje peticija, argumenata i komentara, odgovorni su autori tih sadržaja. Ukoliko openPetition dozna za sadržaje koji su u sukobu sa zakonom ili uvjetima korištenja, oni će biti uklonjeni.
 • Za vrijeme trajanja peticije pitate autora peticije izravno pitanje. To se može primijetiti na svakom linku peticija stranici: „Pitajte inicijator”

Socijalne mreže

Creative Commons

by-sa

 • Usluga je u ( CC-BY-SA ) Creative Commons licencom. Tekstovi, dizajn, izvorni kod (pojedinačni moduli) i podataka (anonimno) se može koristiti na zahtjev pod ovom Licencom.
 • uvjeti licence:

  • Razmjena - Razmjena, kopiranje i distribuiranje materijala u bilo kojoj formi
  • Obrada - Materijal preraditi, izmjeniti i na njemu izgraditi
  • Imenovanje - Autorstvo morate imenovati dovoljno jasnim (imenovanje openPetition i povezivanje https://www.openPetition.de), priložiti vezu za licencu (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de) i navesti jesu li napravljene promjene. Te informacije mogu se pružiti na bilo koji razuman način, ali ne na način koji stvara dojam da davalac licence posebno podržava vas ili vaše korištenje djela.
  • Distribuiranje pod istim uvjetima — Ukoliko materijal prerađujete, vršite izmjene ili ga na bilo koji način dalje koristite, moćete ga koristiti samo pod uvjetima licence originalnog materijala.

Dizajn

 • Carina Czisch

Licence i upotrijebljeni softveri

 • Geokodiranje i zemljopisne karte su preuzete sa sajtova: OpenStreetMap, NaturalEarthData, Wikipedia.
 • Peticijski grafikoni i karte izrađeni su korištenjem mtChart, QGIS i Highcharts.
 • Za prikazivanje potpisa peticije na karti je letak s dodatkom Leaflet.Canvas marker Layer se koristi.
 • Za stvari koristimo Glide.js .
 • Administrativni podaci (broj stanovnika, izabrani predstavnici, adrese, internet stranice) baziraju na informacijama sa odgovarajučih stranica enciklopedije Wikipedija.
 • PDF dokumenta i barkodovi su generirani pomoću TCPDF-a. Barkodovi se čitaju pomoću ZBar-a.
 • Stranice su izgrađene s Javascript, PHP i MariaDB.
 • Poslužitelji rade na nginxu pod Debian Linuxom.
 • Za praćenje i praćenje munina, pingdom i kibani nam pomažu.
 • Peticije za zrcaljene predstavke odbora za peticije sastavljene su pomoću karte Bundesrepublik Deutschland.svg od Escondites ( CC BY-SA 2.0 de ) stvorio.
 • Bilo je ikona s koristi ( s)
 • Izvori na sliku za ABSTIMMUNG21: Jan Hagelstein & ABSTIMMUNG21 e.V.

Zaštita okoline

openPetition serveri se u potpunosti napajaju iz obnovljivih izvora energije.

trenutni peticije

pokaži sve peticije

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada