Impressum

openPetition gemeinnützige GmbH - Platforma za građanske inicijative, peticije i kampanje

 • openPetition GmbH
  Greifswalder Str. 4
  10405 Berlin
 • Liste potpisa nemojte slati openPetition-u nego za to koristite funkciju za prenos podataka.

Odgovorni za sadržaj

 • Po zakonu § 10 Telemediengesetz, za sadržaje peticija, argumenata i komentara, odgovorni su autori tih sadržaja. Ukoliko openPetition dozna za sadržaje koji su u sukobu sa zakonom ili uvjetima korištenja, oni će biti uklonjeni.
 • Za vrijeme trajanja peticije možete izravno postaviti autoru peticije. Molimo koristite vezu na odgovarajućoj stranici za peititone: "Pitanje inicijatoru"

Socijalne mreže

Creative Commons

by-sa

 • Servis je zaštićen (cc-by-sa) Creative Commons licencom. Tekstovi, dizajn, source code (pojedini moduli) i podaci (anonimni) mogu po zahtjevu biti korišteni pod uvjetima ove licence.
 • licencne uvjete:

  • Razmjena - Razmjena, kopiranje i distribuiranje materijala u bilo kojoj formi
  • Obrada - Materijal preraditi, izmjeniti i na njemu izgraditi
  • pripisivanje - Autorstvo morate imenovati dovoljno jasnim (imenovanje openPetition i povezivanje https://www.openPetition.de), priložiti vezu za licencu (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de) i navesti jesu li napravljene promjene. Te informacije mogu se pružiti na bilo koji razuman način, ali ne na način koji stvara dojam da davalac licence posebno podržava vas ili vaše korištenje djela.
  • Distribuiranje pod istim uvjetima — Ukoliko materijal prerađujete, vršite izmjene ili ga na bilo koji način dalje koristite, moćete ga koristiti samo pod uvjetima licence originalnog materijala.

Dizajn

 • Carina Czisch

Licence i upotrijebljeni softveri

 • Geokodiranje i zemljopisne karte su preuzete sa sajtova: OpenStreetMap, NaturalEarthData, Wikipedia.
 • Peticijski grafikoni i karte izrađeni su korištenjem mtChart, QGIS i Highcharts.
 • Za prikazivanje potpisa peticije na karti je letak s dodatkom Leaflet.Canvas marker Sloj koristi.
 • Administrativni podaci (broj stanovnika, izabrani predstavnici, adrese, internet stranice) baziraju na informacijama sa odgovarajučih stranica enciklopedije Wikipedija.
 • PDF dokumenta i barkodovi su generirani pomoću TCPDF-a. Barkodovi se čitaju pomoću ZBar-a.
 • Stranice su izgrađene s Javascript, PHP i MariaDB.
 • Poslužitelji rade na nginxu pod Debian Linuxom.
 • Za praćenje i praćenje munina, pingdom i kibani nam pomažu.
 • Peticije za zrcaljene predstavke odbora za peticije sastavljene su pomoću karte Bundesrepublik Deutschland.svg od Escondites ( CC BY-SA 2.0 de ) stvorio.

Zaštita okoline

openPetition serveri se u potpunosti napajaju iz obnovljivih izvora energije.

Publikacije i materijal

 • Peticija Atlas 2018/19 (PDF)
 • Papir: Peticije kao alat za sudjelovanje javnosti s niskim pragom (PDF)
 • Godišnje i izvješće o transparentnosti (PDF)
 • Radni papiri Petitionsrecht (PDF)
 • Internetsko sudjelovanje magistarskog rada (PDF)

tekuće kolekcije

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ostanete neovisni.

Promovirajte sada