odtlačok

openPetition nezisková GmbH - platforma pre občianske iniciatívy, petície a kampane

 • openPetition gGmbH
  Greifswalder Str. 4
  10405 Berlin
 • Výkonný riaditeľ: Jörg Mitzlaff
 • obchodný register : HRB 144054 - Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
 • IČ DPH: DE284395718

Zodpovedný za obsah

 • Pokiaľ ide o obsah petícií, za argumenty a pripomienky sú podľa § 10 zákona o telemédii zodpovední autori. Ak bude otvorená výzva zverejnená alebo bude uvedený nezákonný obsah, príspevok bude v primeranej lehote odstránený.
 • Počas trvania petície môžete priamo položiť autorovi petície otázku. Použite odkaz na príslušnej stránke pre príslušníkov skupiny: „Otázka pre iniciátora“

Sociálne siete

Kreatívni ľudia

by-sa

 • Táto služba je v rámci (cc-by-sa) Licencia Creative Commons. Na základe tejto licencie je možné na požiadanie použiť texty, dizajn, zdrojový kód (jednotlivé moduly) a údaje (anonymizované).
 • licenčné podmienky :

  • podiel - reprodukovať a distribuovať materiál v akomkoľvek formáte alebo médiu
  • editovať - remixovať, upravovať a stavať na materiáli
  • prisudzovanie - Musíte autorské meno pomenovať dostatočne jasne (pomenovať openPetition a prepojiť https://www.openPetition.de), priložiť odkaz na licenciu (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de) a uveďte, či boli vykonané zmeny. Tieto informácie môžu byť poskytnuté akýmkoľvek primeraným spôsobom, ale nie spôsobom, ktorý vyvoláva dojem, že poskytovateľ licencie konkrétne podporuje vás alebo vaše použitie diela.
  • Absolvovanie za rovnakých podmienok - Ak materiál premiešate, upravíte alebo inak priamo zostavíte, môžete svoje príspevky distribuovať iba pod rovnakou licenciou ako originál.

usporiadanie

 • Carina Czisch

Licencie a použitý softvér

 • Geocoding dáta a mapy sú z OpenStreetMap, NaturalEarthData a Wikipedia.
 • Grafy a mapy petícií boli vytvorené pomocou mtChart, QGIS a Highcharts.
 • leták s doplnkom Leaflet.Canvas je použité na zobrazenie podpisov petície na petičnej karte
 • Údaje správnych orgánov (počet obyvateľov, volený zástupca, adresa, webová stránka) vychádzajú z informačných polí príslušných článkov bezplatnej encyklopédie Wikipedia.
 • Súbory PDF a čiarové kódy sa generujú pomocou protokolu TCPDF. Čiarové kódy sú rozpoznávané zbarom.
 • Stránky sú zostavené pomocou Javascriptu, PHP a MariaDB.
 • Servery bežia na nginxe pod Debian Linuxom.
 • Muninov, pingdom a kibana nám pomáhaju pri monitorovaní a sledovaní.
 • Obrázky za zrkadlené petície výborov pre petície boli predložené pomocou mapy Bundesrepublik Deutschland.svg z Escondites ( vytvorené.
 • Boli tam ikony používa sa ( s)

ekologická ochrana

Servery openPetition pokrývajú vaše potreby elektrickej energie pomocou 100% obnoviteľnej energie.

Publikácie & materiál

 • Petičný Atlas 2018/19 (PDF)
 • Papier: Petície ako nástroj nízkoprahových účasti verejnosti (PDF)
 • Výročná správa a správa o transparentnosti (PDF)
 • Pozičné príspevky práva na petíciu (PDF)
 • Účasť na magisterských prácach online (PDF)

prebiehajúce zbierky

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International