Ανεβάστε τη συμπληρωμένη φόρμα υπογραφώνΣημειώσεις


Χρησιμοποιείστε αυτή την υπηρεσία ως υποστηρικτής ψηφίσματος, αν έχετε συλλέξει υπογραφές σε έντυπο (όχι ηλεκτρονικά).

Laden Sie jeden Bogen einzeln als Datei hoch. Auf einem Sammelbogen können bis zu 50 Unterschriften gesammelt werden. Vorlagen für Bögen finden Sie auf jeder Petitionsseite einer openPetition-Petition.

Οι υπογραφές σε έντυπη μορφή θα καταμετρούνται άμεσα, μετά την επιτυχημένη μεταφόρτωσή τους. Τα στοιχεία των υπογραφών αυτών δε θα δημοσιεύονται σε καμία περίπτωση.

αρ.
1.

Πόλη του ταχυδρομικού κώδικα

Χώρα

Email