Камарните парламенти са дискусионни групи, в които се обсъжда и след това гласува актуален политически въпрос.
Много отделни домови парламенти се провеждат по един и същ въпрос, което води до различни мнения. Ще получите аргументи, основна информация и насоки от нас.

да се регистрирате

Само с няколко щраквания до първия ви парламент.

намерете парламента

Присъединете се към среща или поканете приятели, познати и семейство на вашата собствена среща!

Запознайте се онлайн или офлайн

Определете заедно дата и място за вашия домашен парламент – лично на масата за хранене или във видеоконференция.

споделяйте резултати

Качете вашите резултати. Ще се свържем с вас след окончателната оценка.

Текущи камари на парламентите

всички камарни парламенти

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега