Snemovne sú diskusné skupiny, v ktorých sa diskutuje o aktuálnej politickej téme a následne sa o nej hlasuje.
Mnoho individuálnych parlamentov sa koná o rovnakej otázke, čo vedie k rôznym názorom. Dostanete od nás argumenty, základné informácie a usmernenia.

registrovať

Len pár kliknutiami do svojho prvého parlamentu.

nájsť domáci parlament

Pripojte sa k stretnutiu alebo pozvite priateľov, známych a rodinu na vlastné stretnutie!

Zoznámte sa online alebo offline

Spoločne si určte termín a miesto svojho domového parlamentu – osobne pri jedálenskom stole alebo na videokonferencii.

zdieľať výsledky

Nahrajte svoje výsledky. Po záverečnom vyhodnotení Vás budeme kontaktovať.

Súčasné domáce parlamenty

všetky parlamenty

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz