Pro

Warum ist die Petition unterstützenswert?

    1DominaSum
Rodzice leczonych dzieci widzą, że spostrzeżenia Dr. Biedermanna zapisana w książce KiSS-Kinder są słuszne. Po nastawieniu kręgów szyjnych noworodki nie płaczą do wyczerpania, potrafią normalnie ruszać głową, pozostałe symptomy ustawają.
Quelle: KiSS-KinderGrupa matek na Facebooku: KiSS-kid. de Internationale Selbsthilfegruppe
0 Gegenargumente Widersprechen

Contra

Was spricht gegen diese Petition?

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden