Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

butter bei die fische, herr oberbürgermeister, wem kommt die "spende" zugute?
0 контрааргументи противоречие
butter bei die fische, herr oberbürgermeister, wem kommt die "spende" zugute?
0 контрааргументи противоречие

Contra

Какво говори против тази петиция?

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition International