Περιοχή: Βαυαρία
Προστασία μειονοτήτων

Ausbildungs- und Arbeitsverbote beenden! Integration ermöglichen!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bayerischer Landtag
40.386 Υποστηρικτικό 15.827 σε Βαυαρία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

40.386 Υποστηρικτικό 15.827 σε Βαυαρία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2015
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

24/06/2015, 6:11 μ.μ.

Tippfehler.
New petition text: Bayern geht erneut einen Sonderweg und zeigt sich als Hardlinder Hardliner im Umgang mit Flüchtlingen, diesmal durch Ausbildungs- und Arbeitsverbote.


24/06/2015, 5:56 μ.μ.

Tippfehler.
Neue Begründung: Am 31. März 2015 hat das Bayerische Innenministerium per Rundschreiben an die Ausländerbehörden verfügt, Flüchtlinge aus sogenannten „sicheren Herkunftsstaaten“ sowie als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnte Asylsuchende pauschal mit einem Arbeits- und Ausbildungsverbot zu belegen.


24/06/2015, 5:54 μ.μ.

Tippfehler.
Neue Begründung: Am 31. März 2015 hat das Bayerische Innenministerium per Rundschreiben an die Ausländerbehörden verfügt, Flüchtlinge aus sogenannten „sicheren Herkunftsstaaten“ sowie als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnte Asylsuchende pauschal mit einem Arbeits- und Ausbildungsverbot zu belegen.


24/06/2015, 5:52 μ.μ.

Tippfehler.
New petition text: Bayern geht erneut einen Sonderweg und zeigt sich als Hardlinder im Umgang mit Flüchtlingen, diesmal durch Ausbildungs- und Arbeitsverbote.


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα