Περιοχή: Rodewisch
Επιτυχία
Οικογένεια

Begleitperson zur Geburt trotz Corona-Pandemie

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeisterin Kerstin Schöniger
122 Υποστηρικτές 4 σε Rodewisch
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Ώρα 01.04.2020 13:38

Hallo ihr Lieben,

unsere Petition und Mail von Montag an das Klinikum Obergöltzsch scheint schon geholfen zu haben. Die Klinik hat sich mit den Vorgaben und Vorschlägen des Deutschen Hebammenverbandes und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe auseinandergesetzt. Eine Begleitperson ist jetzt unter Bestimmten Voraussetzungen (Gesundheitscheck) und Auflagen zur Geburt erlaubt.
Danke für eure Unterstützung!


Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικογένεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα