Επιτυχία
Παιδεία

Damit Weiterbildung erschwinglich bleibt: Die Landesförderung auf den Bundesdurchschnitt!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtagsabgeordnete und Landesregierung Baden-Württemberg
4.292
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

26/11/19, 12:46 μ.μ. GMT-5

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter der Petition „Damit Weiterbildung erschwinglich bleibt“,

unser Ziel war: Die Landesförderung auf den Bundesdurchschnitt! Dieses Ziel ist erreicht. Vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags am 18.12.2019 haben die beiden Regierungsfraktionen von Bündnis 90 Die Grünen und der CDU entschieden, die Landesförderung für die Allgemeine Weiterbildung 2020 um 3 und 2021 um 5 Millionen Euro zu erhöhen. Damit erreicht Baden-Württemberg – endlich – den Bundesdurchschnitt.

Das ist auch Ihr Erfolg. Wir danken Ihnen sehr herzlich dafür, dass Sie unsere Sache auch zu Ihrer und damit zu unserer gemeinsamen Sache gemacht haben. Und was könnte Ihr Engagement besser belohnen als unser gemeinsamer Erfolg noch vor Ende der Laufzeit der Petition.

Die getroffene politische Entscheidung und Ihr Beitrag dazu tun der Allgemeinen Weiterbildung, den Volkshochschulen und allen Weiterbildungsinteressierten in Baden-Württemberg sehr gut.

Mit besten Wünschen für die Vorweihnachtszeit
Ihr

Dr. Hermann Huba


Änderungen an der Petition

21/10/19, 1:44 μ.μ. GMT-4

Die Dauer hat sich geändert, da ich mich im Datum verguckt hatte.


Neues Zeichnungsende: 16.12.2019
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 5


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα