Kraj : Nemecko

Einführung von Section Control auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
8 8 v Nemecko
Petícia bola uzatvorená
  1. Zahájená januára 2020
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Hotový

Toto je online petícia des Deutschen Bundestags.

Viac o

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz