Παιδεία

Einschulungsalter In Nrw, Stichtag Ändern Auf Den 30.06. !

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen
77 Υποστηρικτικό 64 σε Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

η περίοδος επεξεργασίας έχει λήξει

77 Υποστηρικτικό 64 σε Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

η περίοδος επεξεργασίας έχει λήξει

  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 08.07.2020
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

06/11/2022, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 24 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Bearbeitungsfrist des zuständigen Ausschusses bzw. des Empfängers abgelaufen ist.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


05/11/2020, 12:40 μ.μ.

Προβολή εγγράφου

Liebe Unterstützende,

der Petitionsausschusses hat das Anliegen der Petition geprüft. Da die Forderung der Petition bereits Gegenstand einer anderen Petition war, wurde die andere Petition an den zuständigen Ausschuss für Schule und Bildung weitergeleitet. Die Stellungnahme des Petitionsausschusses finden Sie im Anhang.

Beste Grüße
das openPetition Team


27/07/2020, 4:42 μ.μ.

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen I.A. 3/17-P-2020-17753-00 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


08/07/2020, 4:15 μ.μ.


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss von Nordrhein-Westfalen eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

1.838 Υπογραφές
77 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα