Περιοχή: Γερμανία
Εικόνα της αναφοράς Erpressung von Pflegekräften stoppen

Erpressung von Pflegekräften stoppen

Η αναφορά απευθύνεται σε
Gesundheitsministerium
49 Υποστηρικτικό 49 σε Γερμανία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
49 Υποστηρικτικό 49 σε Γερμανία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

01/10/2023, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


23/05/2022, 10:58 π.μ.

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


19/05/2022, 11:26 μ.μ.

Das Ende der Petition wurde auf einen Zeitpunkt nach der Sommerpause gelegt.


Neues Zeichnungsende: 30.09.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 8


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα