Περιοχή: Γερμανία
Πολιτικά δικαιώματα

EU-Sperrklausel stoppen – demokratische Grundrechte sichern!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Die Fraktionsspitzen der Parteien
120 Υποστηρικτικό 119 σε Γερμανία

Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα

120 Υποστηρικτικό 119 σε Γερμανία

Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα

  1. Ξεκίνησε Ιουλίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

21/11/2022, 3:21 μ.μ.

Sie haben unseren Aufruf „Sperrklausel stoppen – demokratische Grundrechte sichern!“ unterzeichnet. Dafür vielen Dank! Am 10.10.22 haben wir unseren Aufruf, dem sich auf unserer Homepage 17.345 Menschen angeschlossen haben, an die federführenden Politikerinnen und Politiker überreicht – darunter die Außenministerin, die fünf Parteivorsitzenden der Ampelkoalition sowie die fachlich zuständigen Abgeordneten im Bundestag und im Europaparlament. Daher beenden wir auch hier die Unterschriftensammlung.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ina Poppelreuter von Mehr Demokratie e.V.


19/09/2022, 6:32 μ.μ.

Die Dauer der Unterschriftensammlung wurde verlängert.


Neues Zeichnungsende: 30.12.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 106 (105 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

2.068 Υπογραφές
70 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα