Περιοχή: Landkreis Emsland
Παιδεία

Forderung von Luftfiltern in allen Klassen im Emsland!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landrat Marc-André Burgdorf
385 Υποστηρικτικό 331 σε Landkreis Emsland

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

385 Υποστηρικτικό 331 σε Landkreis Emsland

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

23/05/2022, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


11/04/2021, 1:01 μ.μ.

Es heißt „allen“ und nicht „alle“ - einmal die Grammatik geändert.


Neuer Titel: Forderung von Luftfiltern in alleallen Klassen im Emsland!

Neuer Petitionstext:

Alle seriösen Studien sind sich einig, dass Luftfilter ein effektives Mittel sind, um Innenräume im Allgemeinen und Klassenräume im Besonderen sicher zu machen. Dennochmachen. Dennoch wird das vorhaben, Luftfilter in alle Klassen einzusetzen, aufgehalten. Der Landkreis muss endlich was für die Schüler und die Eltern tun und dafür sorgen das alle Träger im Emsland gemeinsam diese Investitionen tätigen.

WIR BRAUCHEN LUFTFILTER!


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 270 (239 in Landkreis Emsland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

1.838 Υπογραφές
77 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα