Περιοχή: Γερμανία
Ενέργεια

Gesetzlicher Energiepreisstopp jetzt

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
1.101 1.090 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιανουαρίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 05.01.2023
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

5/1/23, 9:43 π.μ. GMT-5


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Änderungen an der Petition

31/5/22, 4:36 π.μ. GMT-4

Aufgrund der nach wie vor galoppierenden Preisentwicklung haben wir uns zur Verlängerung entschlossen


Neues Zeichnungsende: 29.08.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 816 (806 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

6/1/22, 10:11 π.μ. GMT-5

Eine stilistische Formulierungsänderung, indem die Worte "Wir fordern" vorangestellt wurden


Neuer Petitionstext:

Wir fordern:

  • einen gesetzlichen Preisstopp für jede Form von Energie für private Haushalte und kleine Unternehmen. Das umfasst Strom-, Gas-, Öl- und Benzinpreise.
  • Strom- und Gassperren müssen verboten werden und Haushalte mit Bezug von Sozialleistungen einen Energiezuschlag erhalten.
  • Die Energieversorgung gehört in öffentliche Hand.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 6 (6 in Deutschland)


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα