Περιοχή: Γερμανία
Φόροι

Gleiche Besteuerung von unverheirateten und verheirateten Paaren

Η αναφορά απευθύνεται σε
Parlament
74 Υποστηρικτικό 74 σε Γερμανία

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

74 Υποστηρικτικό 74 σε Γερμανία

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 02.03.2022
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

23/03/2022, 10:51 π.μ.

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen Pet 3-20-08-6110-005079 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


02/03/2022, 11:55 π.μ.


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Φόροι

1.504 Υπογραφές
56 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα