Υγεία

Losheimer Krankenhaus erhalten und stärken

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Gesundheitsministerium
565 Υποστηρικτικό 436 σε Landkreis Merzig-Wadern

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

565 Υποστηρικτικό 436 σε Landkreis Merzig-Wadern

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

16/09/2021, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


05/07/2020, 3:49 μ.μ.

Verlängerung der Petitionsdauer auf den 15.09.2020


Neues Zeichnungsende: 15.09.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 492 (385 in Landkreis Merzig-Wadern)


29/05/2020, 2:12 μ.μ.

Petitionsersteller in Begründung spezifiziert, Zusatz " Vorsitzender Krankenhausförderverein Losheim"


Neue Begründung: Das Losheimer Krankenhaus ist wichtig für die medizinische Versorgung im nördlichen Saarland.
Bernd Mayer, Vorsitzender Krankenhausförderverein Losheim

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 76 (61 in Landkreis Merzig-Wadern)Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

10.691 Υπογραφές
492 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα